Sufinanciranje Ministarstva kulture hrvatskih institucija koje sudjeluju u projektima programa Kreativna Europa u 2019. godini

Search form

Sufinanciranje Ministarstva kulture hrvatskih institucija koje sudjeluju u projektima programa Kreativna Europa u 2019. godini

Ministarstvo kulture nastavlja s višegodišnjom praksom sufinanciranja hrvatskih institucija koje sudjeluju u europskim projektima. Temeljem Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura u srpnju 2019. godine donešena je odluka o sufinanciranju kojom je podržano ukupno 62 programa u iznosu od 1.637.866,13 kn.

Prema dosadašnjim informacijama, rezultati novih projekata koji su prošli na Natječaju za književne prijevode biti će objavljeni na stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije u mjesecu listopadu.

Ured Kreativne Europe stoji na raspolaganju za sva dodatna pitanja, te organizaciju radionica i info-dana na temu programa Kreativna Europa.

Slika: Google Images