Sufinanciranje Minstarstva kulture hrvatskih institucija koje sudjeluju u projektima programa Kreativna Europa u 2020. godini

Search form

Sufinanciranje Minstarstva kulture hrvatskih institucija koje sudjeluju u projektima programa Kreativna Europa u 2020. godini

Temeljem Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura Ministarstvo kulture je u u veljači 2020. godine donijelo Odluku o sufinanciranju kojom je podržano ukupno 49 programa u iznosu od 1.646.900,00 kn.

Prema dosadašnjim informacijama, rezultati novih projekata koji su odabrani na Natječaju za projekte suradnje bit će objavljeni na stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije u mjesecu svibnju.

Desk Kreativne Europe ustrojen pri Ministarstvu kulture stoji na raspolaganju za sva dodatna pitanja, kao i za organizaciju radionica i info-dana na temu programa Kreativna Europa.

Slika: Google Images