Svibanjski paket o povredama: Cilj Komisije je potpuna, pravilna i pravodobna provedba prava EU-a u korist građana i poduzeća

Search form

Svibanjski paket o povredama: Cilj Komisije je potpuna, pravilna i pravodobna provedba prava EU-a u korist građana i poduzeća

Kako bi građanima i poduzećima pomogla da u potpunosti iskoriste prednosti unutarnjeg tržišta, Europska komisija je u stalnom dijalogu s državama članicama koje ne poštuju pravo EU-a i, ako je to potrebno, protiv njih pokreće postupke zbog povrede prava.

Današnji redoviti paket odluka o povredama uključuje 145 službenih opomena (143 službene opomene i 2 dodatne obavijesti), 22 obrazložena mišljenja i 5 upućivanja Sudu EU-a. Njime se također zaključuje 70 predmeta u sklopu kojih je dotična država članica u suradnji s Komisijom riješila problem i osigurala usklađenost s pravom EU-a te stoga nije potrebno upućivanje predmeta Sudu EU-a.

U kontekstu pandemije koronavirusa i znatnog pritiska na nacionalna tijela, Komisija je obavijestila države članice da će se rokovi za odgovor na postupke zbog povrede prava pokrenuti od početka ove godine produljiti kako bi se u obzir uzele iznimne okolnosti.

Slika: Google Images