Tip operacije 8.5.1 – Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Search form

Tip operacije 8.5.1 – Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je, nakon provedbe administrativnih kontrola, započela s izdavanjem i slanjem ugovora o financiranju korisnicima koji su se javili na 2. natječaj za operaciju 8.5.1. – Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura, iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Korisnici ove operacije su šumoposjednici, udruge šumoposjednika i trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima se sufinancira do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta, od 5.000 – 700.000 eura.

Odabrano za financiranje je 94 ugovora ukupne vrijednosti ulaganja 69.107.579,62 kn financirano sredstvima iz Programa ruralnog razvoja RH, na šumskoj površini od 1.368 hektara.

Slika: Google Images
Izvor: apprrr.hr