Treći ciklus Dana otvorenih vrata europskog tržišta

Search form

Treći ciklus Dana otvorenih vrata europskog tržišta

Nastavno na održane Dane otvorenih vrata unutarnjeg tržišta EU 9. rujna i 9. listopada 2019.  pozivaju se poduzetnici u ponedjeljak, 11. studenog 2019. od 10:00 do 12:00 na treći ciklus Dana otvorenih vrata europskog tržišta u Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Poduzetnici će ponovno imati priliku za razgovore o konkretnim preprekama na koje nailaze prilikom prekograničnog poslovanja na europskom tržištu roba i usluga u pojedinim sektorima. Poduzetnici će se moći informirati o već uklonjenim preprekama uslijed liberalizacije tržišta usluga i roba.

Slika: Google Images
Izvor: mingo.hr