Treći po redu program EU namijenjen zdravstvu

Search form

Treći po redu program EU namijenjen zdravstvu

Europska unija za razdoblje od 2014.-2020. godine za područje zdravstva pokreće treći po redu program Zdravlje 2014.-2020. Temelji se na dva prethodna programa namijenjena zdravstvu 2003.-2007. i 2008.-2013. s ciljem nadopunjavanja zdravstvene politike zemalja članica EU za promicanje zdravlja, smanjenje zdravstvenih nejednakosti, zaštitu ljudi od ozbiljnih zdravstvenih prijetnji te poticanja inovacija u zdravstvu. Budući da je zdravlje nužan preduvjet za razvoj, pametan i uključiv rast, očekuje se kako će i novi zdravstveni program doprinijeti ostvarenju ciljeva strategije Europa 2020. 

Prioriteti programa: 

  • Promicanje zdravlja, sprječavanje bolesti i podrška stvaranju okruženja za zdravi život
  • Zaštita građana od ozbiljnih prekograničnih zdravstvenih prijetnji i osiguravanje bolje pripreme i koordinacije u hitnim zdravstvenim slučajevima
  • Podrška izgradnji kapaciteta za javno zdravstvo i doprinos učinkovitom i održivom zdravstvenom sustavu 
  • Olakšavanje pristupa boljoj i sigurnijoj zdravstvenoj zaštiti za građane EU-a 
Proračun novog programa trebao bi iznositi 449.394.000 eura za razdoblje od 2014. do 2020. godine, a sredstva će se raspodijeliti kroz: 

  • Potpore projektima sufinanciranima od strane nadležnih tijela zaduženih za javno zdravstvo 
  • Potpore projektima sufinanciranima od strane drugih javnih, nevladinih ili privatnih tijela, uključujući i međunarodne zdravstvene organizacije
  • Potpore za funkcioniranje nevladinih tijela
  • Ugovore o javnoj nabavi
U većini slučajeva, stopa sufinanciranja iznositi će 60% prihvatljivih troškova projekta, dok će u specifičnim slučajevima taj postotak biti povećan na 80%. 
Slika: Google Images