Treća Izmjena natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“

Search form

Treća Izmjena natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je dana 18. svibnja 2020. godine treću izmjenu natječajne dokumentacije za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, referentni broj poziva: UP.02.1.1.13.

Predmetne izmjene u okviru dokumenta Upute za Prijavitelje izvršene su u točki 5.5. Obustava, (ranije) zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga, a iste su dostupne ovdje. Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz Poziv koje će biti objavljene na službenim mrežnim stranicama Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr) i Europskih strukturnih i investicijskih fondova (www.strukturnifondovi.hr).

Slika: Google Images