Treća odluka o financiranju projekata – Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije – Grupa 2

Search form

Treća odluka o financiranju projekata – Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije – Grupa 2

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u postupku odabira projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“ – Grupa 2 (rok za prijavu 10. rujna 2018. godine), a nakon provedenog postupka ocjenjivanja i odabira projekata donosi 3. Odluku o financiranju za tri dodatna projekta u ukupnom iznosu bespovratnih sredstava od 3.147.810,36 kn.
 
Odluku o financiranju možete pronaći ovdje.

Slika: Google Images