U Irskoj potpisan prvi ugovor COSME/EFSI

Search form

U Irskoj potpisan prvi ugovor COSME/EFSI

Irski MSP-ovi mogu iduće tri godine računati na 100 milijuna eura za zajmove zahvaljujući Europskom fondu za strateške investicije (EFSI) koji predstavlja temelj Plana za ulaganje u Europu. Zajmovi će biti osigurani od strane Europske investicijske banke u okviru programa COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises). Program COSME za razdoblje 2014.-2020. ima predviđen budžet od 2.3. milijarde eura te je orijentiran na malo i srednje poduzetništvo odnosno na olakšavanje pristupa sredstvima MSP-ovima.

Slika: Google Images