U Zagrebu otvoren Centar za mlade

Search form

U Zagrebu otvoren Centar za mlade

U Područnom uredu Zagreb, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, otvoren je Centar za mlade koji će se baviti aktivnostima pripreme za zapošljavanje i planiranje karijere mladih, suradnjom s poslodavcima i svim zainteresiranim partnerima na lokalnom području u cilju definiranja i provedbe aktivne politike zapošljavanja mladih. Centar za mlade je ključno mjesto pružanja podrške u provedbi programa „Garancija za mlade“ koji mladima pomaže u kvalitetnom i učinkovitom uključivanju na tržište rada. 
Kako bi smanjili rizik od nepovoljnih posljednica nezaposlenosti mladih, ulaskom u EU 01. srpnja 2013. godine započelo se sa provedbom mjera Garancije za mlade koje preporučuje Europska komisija i osigurana su dodatna sredstva za nove mjere. U odnosu na prošlu godinu, ukupno su povećana sredstva za 42,18% (521 milijun kuna). 
Sredstva iz Državnog proračuna će se dopuniti europskim sredstvima. Naime, ulaskom u Europsku uniju otvorena nam je mogućnost za financiranje mjera aktivne politike zapošljavanja iz Europskog socijalnog fonda (ESF) a kada je riječ o mladima i dodatna sredstva Fonda garancije za mlade. Hrvatski zavod za zapošljavanje već radi na pripremi projektne dokumentacije kako bi sredstva što bolje iskoristili i to upravo radi mladih osoba kojima će se tim sredstvima omogućiti ulazak na tržište rada.


Slika: googl images