Uloga regionalnih koordinatora u izradi Nacionalne razvojne strategije

Search form

Uloga regionalnih koordinatora u izradi Nacionalne razvojne strategije

Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine
U prostorijama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije održan je sastanak sa regionalnim koordinatorima na temu provedbe Sporazuma o suradnji na izradi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS) i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova potpisanog na konferenciji „Dani regionalnog razvoja“ u Šibeniku.

Na sastanku je predstavljen koncept i metodologija izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, participativan proces izrade Strategije na regionalnim razinama te značaj podataka i pokazatelja na regionalnim razinama u procesu izrade Strategije.

Nakon predstavljanja predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije i Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske odgovorili su na sva postavljena pitanja regionalnih koordinatora.

Slika: Google Images
Izvor: arr.hr