Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje; izmjena poziva

Search form

Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje; izmjena poziva

Obavještavaju se potencijalni prijavitelji o izmjenama Poziva na dostavu projektnih prijedloga koje se odnose na zamjenu priloga (dokumenta) naziva Prilog 1.4. Pravila o financijskim korekcijama u cijelosti s novim prilogom (dokumentom) naziva Prilog 1.4. Pravila o financijskim korekcijama_ I. izmjena.

Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Slika: Google Images