Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza; izmjena poziva

Search form

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza; izmjena poziva

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je objavljena Četvrta izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza“, referentne oznake: KK.08.1.3.04. 

Četvrta izmjena Poziva obuhvaća sljedeće:

  • produljuje se rok od kojeg je najranije dozvoljeno podnošenje projektnih prijedloga na 15. listopada 2019. godine od 11:00:00 sati;
  • proširen je obuhvat prihvatljivih prijavitelja / partnera;
  • slijedom proširenja obuhvata prihvatljivih prijavitelja / partnera, prilagođene su i obveze koje se odnose na državne potpore/vrste, iznos i intenzitet potpore (točka 1.6. Uputa);
  • dopunjeni su zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja i partnera, učinkovito korištenje sredstava i trajnost projekta s točkama 4., 5., 6. i 7. (točka 2.5. Uputa);
  • razrađeni su kriteriji prihvatljivosti u dijelu vlasništva nad nekretninom koja je predmet projektnih aktivnosti (točka 2.6. i 3.1. Uputa);
  • plaće za novozaposlene djelatnike izračunavaju se na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku (točka 2.8.1. Uputa);
  • izmijenjeni su i dopunjeni Kriteriji odabira i pitanja za ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedlog (točka 4.2.2. Uputa);
  • tehničke izmjene / dopune;
  • ostala natječajna dokumentacija na koju se primjenjuju gore navedene izmjene (Obrasci i Prilozi) su: Obrazac izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanja preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele; Obrazac izjave partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele; Obrazac izjave prijavitelja da će ishoditi svu potrebnu dokumentaciju; Nacrt ugovora; Pravila o primjeni financijskih korekcija; Obrazac Kontrolna lista; Obrazac za ocjenjivanje kvalitete.
Slika: Google Images