"Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb"

Search form

"Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb"

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kao Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., objavljuje produljenje obustave zaprimanja projektnih prijedloga u sklopu Poziva "Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb" (UP.02.2.2.15).
Obzirom da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 120% ukupno raspoloživih sredstava za navedene Grupe, kao i činjenicu da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga, produljuje obustavu poziva za navedene Grupe predmetnog Poziva do kraja dana 31. svibnja 2021. godine.
Svi projektni prijedlozi predani unutar navedenog razdoblja trajanja produljenja obustave za navedene Grupe neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja iste.
Više informacija možete naći na poveznici.


Slika: Google images