Unija tržišta kapitala: na snagu stupaju nova pravila kojima se potiče prekogranična distribucija investicijskih fondova

Search form

Unija tržišta kapitala: na snagu stupaju nova pravila kojima se potiče prekogranična distribucija investicijskih fondova

Zahvaljujući pravilima koja su odobrili Europski parlament i Vijeće Europske unije pojednostavnjuje se, ubrzava i pojeftinjuje prekogranična distribucija, povećavaju se mogućnosti za ulagače te se održava visoka razina zaštite. Ulagačima se nudi veći izbor i bolja vrijednost.
Ažurirani okvir u obliku je direktive i uredbe kojima se dopunjuje i izmjenjuje postojeće zakonodavstvo EU-a o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja.
Ažurirana pravila dio su Komisijina Akcijskog plana za uniju tržišta kapitala kojim se želi uspostaviti istinsko jedinstveno tržište kapitala diljem EU-a i ponuditi više prilika za ulaganje građanima EU-a. 

Slika: Google Images