Uputa korisnicima za provedbu i provjeru jednostavne nabave

Search form

Uputa korisnicima za provedbu i provjeru jednostavne nabave

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije objavila je Uputu korisnicima za provedbu postupaka i provjeru provedenih postupaka jednostavne nabave.

Uputa je dostupna na poveznici.

Slika: Google Images
Izvor: safu.hr