Uputa za prijavitelje i korisnike Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – O provedbi horizontalnih načela

Search form

Uputa za prijavitelje i korisnike Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – O provedbi horizontalnih načela

Promicanje jednakih mogućnosti provodi se tijekom pripreme, izrade i provedbe Operativnog programa, a posebno u pogledu pristupa financiranju, uzimajući u obzir potrebe različitih ciljnih skupina u riziku od diskriminacije, osobito zahtjeve s ciljem osiguranja pristupa osobama s invaliditetom. Jednake mogućnosti i nediskriminacija su temeljna načela OPULJP-a. Stoga u svim aktivnostima/operacijama treba biti pokazana jasna i izravna veza s tim načelima.

Svrha izrade Uputa o provedbi horizontalnih načela je pomoći prijaviteljima koji pripremaju projekte prilikom utvrđivanja primjenjivih zahtjeva u dijelu promicanja održivog razvoja, ravnopravnosti muškaraca i žena, jednakih mogućnosti (posebice pristupačnosti za osobe s invaliditetom) i nediskriminacije, koje treba uzeti u obzir prilikom pripreme i provedbe projekata.

Slika: Google Images
Izvor: esf.hr