Upute za prijavitelje za poziv "Inovacije novoosnovanih MSP"

Search form

Upute za prijavitelje za poziv "Inovacije novoosnovanih MSP"

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Upute za prijavitelje za poziv "Inovacije novoosnovanih MSP". Upute za prijavitelje pružaju smjernice o načinu podnošenja projektnih prijava navodeći pravila podnošenja prijava, njihova odabira i provedbe aktivnosti koje se financiraju u okviru Poziva na dostavu projektnih prijava.

Upute povezane s Pozivom primjenjuju se sukladno Prioritetnoj osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskom prioritetu 3d Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese, Specifičnom cilju 3d2 Povećana inovativnosti MSP–ova, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Cilj je ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, proizvoda i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, širenjem tržišta i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.