Ažurirana hrvatska verzija Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Search form

Ažurirana hrvatska verzija Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Provedbena odluka Europske komisije C(2018)8151 o izmjeni Provedbene odluke C(2014)10150 kojom se usvajanju izmjene Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020 donesena je 29. studenoga 2018. godine. Sukladno tome, važeća verziju Operativnog programa 3.1 prevedena je na hrvatski jezik te je možete naći na sljedećoj poveznici.

Slika: Google Images