Usluge europske satelitske navigacije Galileo započinju sa radom krajem 2014.

Search form

Usluge europske satelitske navigacije Galileo započinju sa radom krajem 2014.

Galileo, program EU-a za satelitsku navigaciju (europski „GPS”) i Kopernik, program EU-a za promatranje Zemlje ove su godine ušli u odlučujuću fazu. Lansiranjem šest dodatnih satelita u okviru programa Galileo Europa će se uskoro moći koristiti svojim vlastitim sustavom satelitske navigacije. Lansiranjem prvog satelita u okviru programa Kopernik u ožujku omogućit će se znatan napredak u poboljšanju sigurnosti na moru, praćenju klimatskih promjena i pružanju podrške u hitnim i kriznim situacijama. 
Napredak u oba europska svemirska programa, Galileo i Kopernik, najavio je potpredsjednik Antonio Tajani nakon sastanka ordržanog s Jeanom Jacquesom Dordainom, generalnim direktorom Europske svemirske agencije (ESA) i generalnim direktorima pet glavnih kompanija koje su uključene u programe: Arianespace, Telespazio, Thales Alenia Space, OHB i Airbus Space and Defence. Nakon sastanka svih pet kompanija i ESA-e potvrđena je snažna predanost lansiranju dodatnih satelita u okviru dva svemirska programa u 2014. kako je potpredsjedniku Antoniju Tajaniju priopćio generalni direktor ESA-e. Time bi se, uz uvjet da se riješe sva tehnička pitanja do kraja 2014. odnosno do početka 2015., omogućilo da početne usluge programa Galileo budu dostupne.

Slika: Google Images