Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI); izmjena Poziva

Search form

Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI); izmjena Poziva

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)”, referentne oznake: KK.03.1.2.12. Izmjene se odnose na zamjenu Priloga 7. Pravila o financijskim korekcijama u cijelosti s novim prilogom (dokumentom) naziva Prilog 7. Pravila o financijskim korekcijama 1. izmjena. Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

U okviru 1. Izmjene Poziva izmijenjen je sljedeći dokument:

Prilog 7. Pravila o financijskim korekcijama

Prethodna verzija dokumentacije prestaje biti važeća.

Slika: Google Images