Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja; pitanja i odgovori

Search form

Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja; pitanja i odgovori

Obavještavamo prijavitelje da su na mrežnoj stranci eFondovi objavljeni odgovori na postavljena pitanja koja su pristigla do 30. siječnja 2019. godine, a u okviru poziva Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Listu postavljenih pitanja i odgovora možete pronaći ovdje

Podsjetimo, svrha predmetnog poziva je unaprjeđenje infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u EU.

Slika: Google Images