Usvojen Plan gospodarenja otpadom

Search form

Usvojen Plan gospodarenja otpadom

Usvojeni Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. predstavlja jedan od osnovnih preduvjeta za korištenje sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Naime, što se javnih izvora financiranja tiče ključni izvori za razdoblje 2017. – 2022. će biti Državni proračun (23.415.000,00 kuna), proračuni jedinica lokalne samouprave (575.314.500,00 kuna), EU fondovi kroz OPKK (3.420.259.135,00 kuna) te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (490.760.115,00 kuna). Plan je ponajviše orijentiran na reciklažna dvorišta, centre te sortirnice i kompostišta odnosno na mjere za poticanje razdvajanja i sortiranja otpada od njegovoga nastanka (kućanstvima) do odlagališta tj. sortirnica.

Slika: Google Images