Usvojen plan programa Hercule III za 2014. godinu

Search form

Usvojen plan programa Hercule III za 2014. godinu

Europska komisija je jučer usvojila prvi godišnji program rada novog programa za borbu protiv prijevara - Hercule III. U 2014. godini će za rad programa biti na raspolaganju 13,7 milijuna eura kako bi se pomoglo zemljama sudionicama programa u borbi protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti. Program će pomoći u financiranju specifičnih projekata i kupovinu tehničke opreme od strane državnih vlasti kako bi se spriječilo krijumčarenje i druge kriminalne aktivnosti koje negativno utječu na financijske interese EU-a. 
Glavna novost u sklopu programa je da se zemlje sudionice mogu prijaviti za značajno više sredstava nego što je to bio slučaj u ranijim fazama programa. Potencijalni korisnici mogu sada podnijeti zahtjeve za sufinanciranje projekata uz minimalno nacionalno sufinanciranje, a zemlje mogu prijaviti sufinanciranje svojih projekata do 80% vrijednosti projekta kako bi ojačale tehničku i operativnu sposobnost agencija za provedbu zakona. Od ukupnog budžeta za 2014. godinu, 10,3 milijuna eura namijenjeno je tehničkoj pomoći dok je preostalih 3,4 milijuna eura namijenjeno aktivnostima kao što su edukacije i seminari. 


Slika: Google Images