Usvojena dva EU programa namijenjena jačanju pravosuđa i ljudskih prava

Search form

Usvojena dva EU programa namijenjena jačanju pravosuđa i ljudskih prava

Europski parlament i Vijeće Europe su prihvatili dva nova programa jačanja pravosuđa: Program Pravosuđe i Program prava, jednakosti i državljanstva. Oba programa značajna su za građane EU jer nude konkretnu financijsku pomoć namijenjenu raznim organizacijama specijaliziranim u područjima pravosuđa, temeljnih prava i jednakih mogućnosti. 
Program Pravosuđe nastavlja se na tri prethodna financirana programa (Građansko pravo, Kazneno pravo i Prevencija droga i Informiranje). Program ima za cilj pružiti pomoć u stvaranju područja europskog pravosuđa temeljenog na obostranom povjerenju. Njime će podupirati učinkovita i dosljedna primjena građanskog i kaznenog prava kao i osigurati odgovarajući pristup pravosuđu, kako za građane tako i za tvrtke na području Europe. Za program je namijenjen budžet od 378 milijuna eura za razdoblje od 2014. do 2020. godine.
Cilj Programa prava, jednakosti i državljanstva je zaštita osobnih prava i sloboda koje proistječu iz europskog zakonodavstva: jednakost spolova, borba protiv diskriminacije i rasizma te uključivanje Roma u zajednicu. Tim programom financirat će se i sprečavanje nasilja nad ženama, mladima i djecom. Također pomoći će građanima u ostvarivanju svojih prava koja proizlaze iz EU državljanstva, zaštite potrošača i zakonodavstva u području zaštite podataka. Ovaj program zamijeniti će tri dosadašnja programa (Temeljna prava i državljanstvo, Daphne III i dvije cjeline Progress programa – Anti-diskriminacija i Ravnopravnost spolova). 
Prvi pozivi za prijavu projekata trebali bi biti objavljeni u travnju 2014. godine nakon usvajanja godišnjeg programa rada za 2014. godinu.

Slika: Google Images