Usvojena Uredba o programu IPA II

Search form

Usvojena Uredba o programu IPA II

Nakon političkog dogovora postignutog u studenom 2013. godine i odobrenja Europskog parlamenta u prosincu 2013. godine, Vijeće Europske unije usvojilo je Pravilnik o vanjskim financijskim instrumentima EU-a za razdoblje od 2014. do 2020. godine, uključujući i program IPA II. Glavni ciljevi programa IPA II su povećati dobro upravljanje i izgradnju kapaciteta te podržati društveno-gospodarski razvoj u zemljama proširenja u skladu sa standardima EU. Kroz ovakve potpore, program IPA II trebao bi doprinijeti stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu u Europi te omogućiti Uniji bolji položaj u rješavanju globalnih izazova. 

Slika: Google Images