Važna obavijest za korisnike mjere 4

Search form

Važna obavijest za korisnike mjere 4

podmjera 4.1., podmjera 4.2., apprrr, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju jasno su opisali postupke i potrebne dokumente za ishođenje Mišljenja o usklađenosti dokumentacije s propisanim uvjetima vezano uz dobrobit životinjnja te veterinarsko-zdravstvene uvjete, kojeg je potrebno dostaviti kod ulaganja u objekte za životinje, unutar podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« te Mišljenja o usklađenosti dokumentacije sa standardima EU, kod ulaganja u građenje objekata za preradu hrane životinjskog podrijetla, unutar podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«.

Za aplikaciju na podmjeru 4.1. i 4.2. dovoljno je da Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostavite dokaz da ste zahtjev za izdavanjem predmetnog Mišljenja podnijeli Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane u propisanom roku, a Mišljenje će Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane direktno prosljeđivati Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na njezin zahtjev dostavljen elektroničkom poštom.   

Slika: Google Images
Izvor: apprrr.hr