Velik broj prijavljenih projekata na prvom pozivu programa INTERREG Slovenija-Hrvatska

Search form

Velik broj prijavljenih projekata na prvom pozivu programa INTERREG Slovenija-Hrvatska

Kako je u petak, 11. ožujka, završio prvi rok za dostavu projektnih prijedloga u okviru Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014-2020., poznati su i prvi rezultati o broju zaprimljenih projekata. Prema informacijama objavljenima na službenoj web stranici Programa, zaprimljen je čak 91 projektni prijedlog što dokazuje značajan interes za novim programom prekogranične suradnje u financijskoj perspektivi 2014.-2020. U drugoj polovici 2016. godine, očekuje se objava drugog roka za dostavu projektnih prijedloga, a službeni datum bit će objavljen na službenoj web stranici Programa, minimalno dva mjeseca prije isteka roka. 

Slika: Google Images