Veza između ESI fondova i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSA)

Search form

Veza između ESI fondova i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSA)

U okviru ostvarenja ciljeva Europske unije vezanih za pametan, održiv i uključiv rast, važna je uloga Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi). Sredstva se iz ovih fondova dodjeljuju u okviru višegodišnjih programa koji se sufinanciraju na nacionalnoj razini, njihovu dodjelu odobrava Europska Komisija, a provode je države članice i njihove regije pod zajedničkim upravljanjem. S druge strane je Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) kojim se nastoji nadoknaditi nedostatak ulaganja u Europsku uniju mobilizacijom privatnih sredstava za strateška ulaganja. Sredstva ovog fonda najvećim su dijelom usmjerena na promet, energetiku i digitalno gospodarstvo; okoliš i učinkovitost resursa; ljudski kapital, kulturu i zdravstvo; istraživanje, razvoj i inovacije te potporu malim i srednjim poduzetnicima. 
Ključna razlika između navedenih fondova je u rizicima i kriterijima prihvatljivih financiranja. Sredstvima ESI fondova mogu se projekti financirati bespovratnim sredstvima ili u okviru financijskih instrumenata, a EFSU osigurava instrumente za financiranje rizika s pomoću Europske investicijske banke. Navedeni se fondovi mogu i kombinirati kako bi se pridonijelo zajedničkim nastojanjima za rješavanjem pada ulaganja u brojnim regijama Europe. Sredstvima ovih fondova moguće je mobilizirati dodatna ulaganja na način da se međusobno povećava dodana vrijednost ulaganja. Više o povezanici između spomenutih fondova saznajte u izvornom tekstu. 

Slika: Google Images