Više od 11 milijardi eura za reforme u zemljama kandidatkinjama iz programa IPA II

Search form

Više od 11 milijardi eura za reforme u zemljama kandidatkinjama iz programa IPA II

Europska komisija odredila je više od jedanaest milijardi eura za nastavak svoje potpore reformama na zapadnom Balkanu i u Turskoj tijekom sljedećih sedam godina. Ta će sredstva biti dostupna u okviru novog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II). Ovaj će se iznos raspodijeliti među zemljama nakon što se definiraju prioriteti koji će se financirati. Tijela u ovim zemljama zadužena za financiranje iz programa Europske unije bila su uključena u identificiranje ključnih područja u koja će se najviše ulagati. Europski parlament i zemlje članice Europske unije, kao i organizacije civilnog društva, međunarodne organizacije i financijske institucije, također su bile uključene u proces konzultacija.
Financijska pomoć biti će usmjerena na strateške prioritete zemalja koje namjeravaju ući u Europsku uniju, kao i na jačanje teritorijane i regionalne suradnje među njima. Ključna područja ulaganja uključuju upravljanje i reformu javne uprave, vladavinu prava i temeljnih ljudskih prava kao i potporu gospodarskom rastu i konkurentnosti. Novi instrument IPA II djelovati će po pojednostavljenim pravilima kako bi se olakšao pristup financiranju korisnicima, te kako bi se osigurala orijentiranost rezultatima, fleksibilnost i prilagođenost specifičnim potrebama. 

Prikaz alociranih sredstava po zemljama:Slika: Google Images