Više od 250 biciklista krenulo je „Putem EU projekata“ od Vinkovaca do Vukovara

Search form

Više od 250 biciklista krenulo je „Putem EU projekata“ od Vinkovaca do Vukovara

Putem EU projekata
Više od 250 biciklista vozilo je u subotu od Vinkovaca do Vukovara u sklopu biciklijade pod nazivom „Putem EU projekata“ organizirane od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Cilj biciklijade bio je informirati građane o primjerima uspješno provedenih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, s posebnim naglaskom na projekte s područja Vukovarsko-srijemske županije, ali i promovirati važnost vođenja brige o zdravlju i stvaranja zdravih životnih navika kod djece i odraslih te promicati razvoj urbanog biciklizma kao ekološki prihvatljivog načina prijevoza.

Slika: Google Images