Više od 36 milijuna kuna za unaprjeđenje općeg obrazovanja

Search form

Više od 36 milijuna kuna za unaprjeđenje općeg obrazovanja

Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je 30. studenoga 2017. svečanost predstavljanja projekata i uručivanja ugovora za pozive Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini i Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja, financirane iz Europskoga socijalnog fonda, Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.

Riječ je o projektima ukupne vrijednosti više od 36 milijuna kuna koji će se provoditi u sljedeće dvije do tri godine s ciljem unaprjeđenja općeg dijela obrazovanja u području identifikacije i poboljšanja rada s potencijalno darovitim učenicima te unaprjeđenja različitih vrsta pismenosti kao temelja za cjeloživotno učenje.

Slika: Google Images