Više od 432 milijuna eura iz Kohezijskog fonda za Varšavski metro

Search form

Više od 432 milijuna eura iz Kohezijskog fonda za Varšavski metro

Održiva urbana mobilnost predstavlja jedan od temeljnih postavki Europske unije u okviru niskougljične gospodarske strategije, uz to jedna je od ključnih tema Urbane agende za EU. U skladu sa strategijom Unija će uložiti više od 432 milijuna eura preko Kohezijskog fonda u dogradnju Varšavskog metroa, a svršetak aktivnosti je planiran za studeni 2019. godine. Sredstvima će se izgraditi šest novih stanica, terminal, nabava 13 novih vlakova te pripremne aktivnosti za buduću dogradnju. Poljskoj je kroz 24 programa alocirano oko 86 milijardi eura u okviru ESI fondova, te uz javni doprinos od 18.8 milijardi eura stavlja toj zemlji na raspolaganje gotovo 105 milijardi eura namijenjenih za područja kao što su infrastruktura, MSP, znanost i inovacije, niskougljično gospodarstvo, socijalna uključenost itd.

Slika: Google Images