Video: Što je Europski parlament?

Search form

Video: Što je Europski parlament?

Izravno biran od strane građana, Europski se parlament sastoji od 705 zastupnika koji su organizirani u sedam političkih klubova različitih političkih orijentacija. Predsjednik se bira svake dvije i pol godine.

Europski parlament predstavlja interese 447 milijuna europskih građana. Pogledajte video i saznajte više o njegovom sastavu.

Slika: Google Images