Vijeće Europske unije za obrazovanje, mlade, kulturu i šport (EYCS)

Search form

Vijeće Europske unije za obrazovanje, mlade, kulturu i šport (EYCS)

mzo
U Bruxellesu je održan sastanak Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i šport. U ovom formatu Vijeća predviđeno je usvajanje Nacrta Zaključka Vijeća o potrebi za stavljanjem kulturne baštine u prvi plan kroz EU politike te je provedena rasprava temeljem nacrta dokumenta o dugoročnoj viziji za doprinos kulture EU nakon 2020. godine. 

Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i šport blisko je uključeno u praćenje napretka u aspektima strategije Europa 2020. koji se tiču obrazovanja i mladih, kao i u razvoj doprinosa kulturnog sektora inovativnijoj Europi.

Slika: Google Images