Vjerodostojniji, dinamičniji, predvidljiviji i politički jasniji proces pristupanja EU-u – Komisija predstavlja svoje prijedloge

Search form

Vjerodostojniji, dinamičniji, predvidljiviji i politički jasniji proces pristupanja EU-u – Komisija predstavlja svoje prijedloge

Europska komisija danas je iznijela prijedlog o unapređenju procesa pristupanja EU-u kako bi bio vjerodostojniji, dinamičniji i predvidljiviji te imao jače političko vodstvo.

Kako bi potaknula zahtjevne reforme, Komisija će bolje definirati uvjete za napredak kandidata te će pružiti jasne i konkretne poticaje od izravnog interesa za građane. Poticaji bi mogli uključivati ubrzanu integraciju i uključivanje u pojedinačne politike, tržište i programe EU-a, pri čemu bi se osigurali ravnopravni uvjeti za sve dionike, te povećanje financiranja i ulaganja. Napredak u provedbi reformi za kandidate će značiti napredak u procesu. S druge strane, Komisija predlaže i odlučnije mjere kojima bi se sankcionirala svaka ozbiljna ili dugotrajna stagnacija ili nazadovanje u provedbi reformi i ispunjavanju uvjeta pristupnog procesa. Pregovori u određenim područjima mogli bi se pauzirati, ili čak potpuno obustaviti, a već zatvorena poglavlja mogla bi se ponovno otvoriti; koristi koje se mogu ostvariti boljom integracijom, npr. pristup programima EU-a, također bi se mogle pauzirati ili povući, a opseg i intenzitet financiranja EU-a mogli bi se smanjiti.

Slika: Google Images