Vlada Republike Hrvatske donijela uredbu kojom će se otvoriti nekoliko tisuća novih radnih mjesta

Search form

Vlada Republike Hrvatske donijela uredbu kojom će se otvoriti nekoliko tisuća novih radnih mjesta

eu fondovi, radna mjesta
Usvojen je Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Ova Uredba omogućava zapošljavanje osoba koje će raditi na realizaciji EU projekata na određeno vrijeme duže od 12 mjeseci, odnosno za vrijeme trajanja projekta, a čije plaće će se financirati iz fondova ili programa Europske unije.

Zapošljavat će se osobe koje će raditi na realizaciji EU projekata poput komunalnih sanacija, brizi o starijima i nemoćnima, brizi za djecu u dječjim vrtićima kako biste mogli raditi dvokratno, te sličnim projektima za kojima postoji potreba na određenom području.

Slika: Google Images