Vrednovanje sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Search form

Vrednovanje sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Upravljačkoga tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., osigurava provođenje vrednovanja programa tijekom programskog razdoblja u skladu s važećim Planom vrednovanja. Sukladno navedenom, provedeno je Vrednovanje sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava, u razdoblju od veljače 2018. do veljače 2019. te je obuhvatilo sve Prioritetne osi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Primarni cilj vrednovanja bio je ocijeniti učinkovitost, djelotvornost i funkcionalnost postupaka odabira projekata u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, odnosno, utvrditi osigurava li uspostavljeni sustav odabira projekata odabir odgovarajućih projekta koji su u skladu sa specifičnim ciljevima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te koji na najbolji način doprinose postizanju njime predviđenih rezultata.

Sažetak provedenog vrednovanja dostupan je ovdje, dok je pregled ključnih značajki dostupan ovdje.

Slika: Google Images
Izvor: esf.hr