Webinar – LIFE Call 2021, Projekti standardnih djelovanja (SAP), 20. 10. 2021.

Search form

Webinar – LIFE Call 2021, Projekti standardnih djelovanja (SAP), 20. 10. 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao Nacionalna kontakt točka Programa LIFE za okoliš i djelovanje u području klime nastavlja s predstavljanjem novog LIFE natječaja za 2021. godinu putem Webinara: LIFE Call 2021 Projekti standardnih djelovanja (SAP). 

Cilj LIFE Call 2021 Webinara je pružiti detaljnije informacije o projektima standardnih djelovanja.

Na Webinaru će se predstaviti programski noviteti Poziva, tematski prioriteti LIFE potprogramâ te mogućnosti prijave na nacionalno sufinanciranje. 

Također, potencijalni prijavitelji će moći vidjeti demonstraciju prijave na Funding & Tenders portal. 
Početak webinara zakazan je za 09:00, a kraj se očekuje do 13:00. 
Prijave su omogućene na poveznici. 
Više informacija o samom LIFE info webinaru možete pronaći na stranici.Slika: Google Images