WiFi4EU: od 7. studenoga općine u EU-u mogu se prijaviti za besplatne pristupne točke za Wi-Fi na javnim mjestima

Search form

WiFi4EU: od 7. studenoga općine u EU-u mogu se prijaviti za besplatne pristupne točke za Wi-Fi na javnim mjestima

Komisija je 7. studenoga 2018. u 13 sati (po srednjoeuropskom vremenu) pokrenula poziv za podnošenje prijava za program WiFi4EU. Poziv, koji je otvoren općinama ili skupinama općina u EU, bit će otvoren do 9. studenoga 2018. u 17 sati (po srednjoeuropskom vremenu). Za maksimalno 8000 općina iz cijelog EU-a do 2020. na raspolaganju je 120 milijuna eura. Da bi se olakšala obrada vrlo velikog broja prijava iz cijele Europe, postupak prijave je jednostavan i u potpunosti se obavlja putem interneta.

Nakon registracije na namjenskom portalu za WiFi4EU općine će se putem interneta jednim klikom moći prijaviti za vaučer iz programa WiFi4EU u vrijednosti od 15 000 eura. Dosad se na portalu registrirala svaka peta općina u EU-u. 

Slika: Google Images