WiFi4EU program

Search form

WiFi4EU program

Europska komisija objavila je novosti vezane uz WiFi4EU program financiranja uspostavljanja WiFi pristupnih točaka u zemljama članicama EU.

Novi indikativni Roadmap može se pronaći ovdje te se na istoj lokaciji mogu pratiti sve novosti.

Slika: Google Images
Izvor: mingo.hr