Za potpore u ribarstvu u 2017. godini isplaćeno je više od 206 milijuna kuna

Search form

Za potpore u ribarstvu u 2017. godini isplaćeno je više od 206 milijuna kuna

pomorstvo, ribarstvo
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je u 2017. godini ukupno 206,6 milijuna kuna potpore ribarima. Radi se o 2544 korisnika koji su kroz nacionalne potpore u ribarstvu primili gotovo 50 milijuna kuna, a iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. čak 157 milijuna kuna.   

U programskom razdoblju 2014.-2020. ribarima je na raspolaganju 350 milijuna eura za njihove projekte, a sve detalje i isplaćene potpore po mjerama možete pogledati u Infografici na sljedećoj poveznici

Slika: Google Images
Izvor: apprrr.hr