Zaštita korištenja ulaganja EU u Hrvatskoj - EK, hrvatske institucije i civilno društvo udružili snage

Search form

Zaštita korištenja ulaganja EU u Hrvatskoj - EK, hrvatske institucije i civilno društvo udružili snage

Sutra će se u zagrebačkom hotelu Sheraton održati seminar o poboljšanju upravljanja te jamstvu sigurnog trošenja sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova EU-a. Na seminaru će biti predstavljeni alati i instrumenti kojima se olakšava upravljanje sredstvima iz fondova te će se raspravljati o konkretnim mjerama za izgradnju administrativnih kapaciteta i izobrazbu hrvatskih službenika za uspješnu primjenu sredstava iz fondova. Sudionici će se baviti i mjerama za suzbijanje prijevare i korupcije, koje građane lišavaju stvarnih prednosti koje donose ulaganja EU-a. 
Hrvatska može mnogo dobiti iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. U aktualnom programskom razdoblju 2014. – 2020. u hrvatske će se regije uložiti više od 10,5 milijardi eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, što je jedan od glavnih izvora javnih ulaganja u Hrvatskoj.U novom financijskom razdoblju jači se naglasak stavlja na poboljšano upravljanje i kapacitete u upravljanju sredstvima iz fondova kako bi se postigao najveći mogući učinak. Novim se pravilima od nacionalnih vlasti prvi put izričito traži uvođenje razmjernih mjera za prevenciju prijevara, u kojima se moraju definirati potencijalna područja rizika i predložiti rješenja za njih. 


Slika: Google Images