Zaštita svjetskih šuma: Europska komisija pojačala djelovanje EU-a

Search form

Zaštita svjetskih šuma: Europska komisija pojačala djelovanje EU-a

Europska komisija iznijela je novi okvir djelovanja za zaštitu i obnovu svjetskih šuma. Šume su dom 80% biološke raznolikosti na kopnu, izvor prihoda za približno četvrtinu svjetskog stanovništva te ključ djelovanja u borbi protiv klimatskih promjena. U objavljenoj sveobuhvatnoj komunikaciji uvode se mjere za poboljšanu međunarodnu suradnju s dionicima i državama članicama te se promiče održivo financiranje, bolje korištenje zemljišta i resursa, održivo otvaranje radnih mjesta i upravljanje nabavnim lancem, kao i ciljano istraživanje i prikupljanje podataka. Pokreće se i procjena mogućih novih regulatornih mjera za smanjenje učinka potrošnje u EU-u na krčenje i uništavanje šuma.

Više informacija dostupno je putem sljedeće poveznice.

Slika: Google Images