Za vodno-komunalni sektor na raspolaganju 1,2 milijarde eura iz EU fondova

Search form

Za vodno-komunalni sektor na raspolaganju 1,2 milijarde eura iz EU fondova

voda, konferencija, eu parlament
U organizaciji časopisa Komunal održana je konferencija pod nazivom Voda - najvrjedniji resurs budućnosti. Na konferenciji je sudjelovalo preko 250 sudionika, dio kojih su činili zastupnici u Europskom parlamentu. 

Hrvatska je među vodećim zemljama u svijetu prema bogatstvu pitkom vodom, a u dostizanju ciljeva EU direktiva stoji joj na raspolaganju 1,2 milijarde eura do 2020. godine. 

Kroz dinamičan program obradilo se niz tema i specifičnosti - od vodoopskrbe na otocima, cijene i priuštivosti vodnog resursa, strateškog pozicioniranja vode u europskim politikama do primjene inovacija u tretmanu otpadnih voda. Zapažen dio programa posvećen je obradi mulja, koji postaje sve zastupljeniji ne samo otpadni materijal nego izvor energije.

Slika: Google Images
Izvor: mzoip.hr