Za zaštitu i obnovu privatnih šuma Ministarstvo poljoprivrede daje 5 milijuna kuna

Search form

Za zaštitu i obnovu privatnih šuma Ministarstvo poljoprivrede daje 5 milijuna kuna

Za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika donosi se Operativni godišnji plan za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma privatnih šumoposjednika (OGP), na temelju kojega privatni šumoposjednici ostvaruju pravo na radove gospodarenja šumama, a za njegovu provedbu u tekućoj godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 42 mil. kuna.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje dijela radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2020. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. 

Pravo podnošenja prijave za financiranje imaju privatni šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika. 

Javni poziv je otvoren do 15. prosinca 2019. godine. 

Slika: Google Images
Izvor: mps.hr