Zaključci javnih konzultacija o perspektivama i izazovima Kreativne Europe 2021-2027

Search form

Zaključci javnih konzultacija o perspektivama i izazovima Kreativne Europe 2021-2027

Desk Kreativne Europe - potprogram Kultura organizirao je Javne konzultacije o perspektivama i izazovima Uredbe o uspostavi programa Kreativna Europa 2021-2027 – potprogram KULTURA. 

Istaknuto je pitanje vidljivosti projekata na natječajima programa Kreativna Europa odnosno identificirana je potreba za osiguravanjem veće vidljivosti projekata koji su u provedbi, s obzirom na to da je riječ o programima visoke kvalitete. Upućen je prijedlog da se kroz međusektorski dio sredstava osigura dio koji će poticati platformu za promicanje izabranih projekata. 

Predloženo je i poticanje suradnje kulturnih organizacija sa specijaliziranim partnerima za međusektorsko umrežavanje i za društvenu dobrobit. 

Također, izražena je i potreba za jasnijim i adekvatnijim definiranjem kategorije inovativnosti i vrednovanja projekata.

Slika: Google Images