Započeo novi twinning projekt

Search form

Započeo novi twinning projekt

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Delegacija Europske Unije u Republici Hrvatskoj sa zadovoljstvom obilježili su otvaranje twinning light projekta “Podrška usklađivanju hrvatskog koncepta Integriranog upravljanja granicom s konceptom Integriranog upravljanja granicom Europske unije” koji se financira kroz EU IPA 2010 Program. Svrha ovog projekta u vrijednosti od 90.183,60 € je daljnji razvoj koncepta integriranog upravljanja granicom (u daljnjem tekstu IBM) u Republici Hrvatskoj u skladu s konceptom IBM-a Europske unije. To je dio sveukupnog cilja, jačanja ukupnih kapaciteta tijela nadležnih za nadzor državne granice u borbi protiv prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija. Očekivani rezultati projekta su: revidirana Nacionalna strategija Integriranog upravljanja granicom u skladu s europskim konceptom Integriranog upravljanja granicom te revidiran Akcijski plan za integrirano upravljanje granicom utemeljen na revidiranoj Nacionalnoj strategiji. Ova dva dokumenta od ključne su važnosti za daljnju pripremu Hrvatske u procesu pristupanja schengenskom prostoru.
Izvor: http://www.safu.hr/hr/vijesti/zapoceo-novi-twinning-projekt1
Slika: google images