Započinje provedba projekta s ciljem jačanja lokalnih kapaciteta za primjenu europskog socijalnog modela

Search form

Započinje provedba projekta s ciljem jačanja lokalnih kapaciteta za primjenu europskog socijalnog modela

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva financijski je podržala projekt "Jačanje lokalnih kapaciteta za primjenu europskog socijalnog modela i pristupanje europskim socijalnim mrežama" kojeg provodi udruga CERANEO sa četiri lokalne partnerske organizacije - ALD Sisak, Gradska radionica Pula, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu Osijek i Udruga SRMA Sinj. 
U sklopu projekta pozivaju se svi zainteresirani za sudjelovanje na besplatnim regionalnim tematskim radionicama edukativnog karaktera s naglaskom na razvoj inovativnih projekata međusektorskog partnerstva na lokalnoj i regionalnoj razini, te raspravom o mogućnostima i potencijalima šire zajednice za izradu i provedbu projekata za opće dobro koristeći sredstva ESF-a (Europskog socijalnog fonda) i ERDF-a (Europskog fonda za regionalni razvoj).
Radionicama se žele ojačati kapaciteti lokalnih dionika kako bi bolje razumjeli i primijenili modele koje zagovara i promiče europski socijalni model. Regionalne radionice održat će se u 5 hrvatskih gradova - Puli, Osijeku, Splitu, Sisku i Zagrebu u razdoblju od rujna do studenog 2013. godine. 

Slika: google images