Zastupnici zahtijevaju novčane kazne za države članice koje ne poštuju vladavinu prava

Search form

Zastupnici zahtijevaju novčane kazne za države članice koje ne poštuju vladavinu prava

Parlament je podržao prijedlog uredbe kojom se Komisiji daje ovlaštenje da ocijeni krši li država članica vladavinu prava, radi li na suzbijanju utaja poreza i korupcije te troši li pravilno novac iz fondova.

U slučaju da se dokažu nepravilnosti u upravljanju novcima EU-a, Komisija može, primjerice, odlukom Parlamenta i Vijeća smanjiti ili potpuno obustaviti plaćanja. Nova pravila stupila bi na snagu kao sastavni dio višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021.-2027. Parlament je spreman za pokretanje pregovora s ministrima država članica o konačnoj verziji zakona koji još uvijek nisu usvojili svoj zajednički položaj.

Slika: Google Images